O nás

V obou ordinacích pracují atestovaní lékaři a kvalifikované zdravotní sestry. Komplexní péče o naše pacientky zahrnuje spolupráci s lékaři jiných odborných ambulancí / interní, endokrinologická /, velké operační zákroky, vedení porodů apod. provádíme v Městské nemocnici Ostrava. Součástí našeho týmu lékařů je také anesteziolog.

Lékaři

MUDr.Vlastimil Malík

MUDr. Vlastimil Malík

 • narozen 1945
 • 1968 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1969 – 1992 – Krajská nemocnice s poliklinikou Ostrava – Zábřeh
 • 1973 – atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1977 – atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1978 – zařazen do funkce krajského ordináře pro gynekologickou onkologii
 • 1981 – stáž na Universitní ženské klinice ve Vídni, Rakousko
 • 1985 – 1987 – expert Ministerstva zdravotnictví v nemocnici Salah ad Din v Tripoli, Libye
 • 1990 - 1992 primář gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice s poliklinikou Ostrava (dnešní Fakultní nemocnice)
 • 1991 – studijní pobyt v Institutu pro léčbu nádorů v Miláně, Itálie
 • 1992 – dosud – privátní gynekologická ambulance

MUDr. Jakub Malík

MUDr. Jakub Malík
 • narozen 1970
 • 1997 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1997 – 2000 – Nemocnice s poliklinikou v Bílovci
 • 1999 – atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
 • 1999 – dosud – privátní gynekologická ambulance v Ludgeřovicích
 • 2000 – dosud – Městská nemocnice Ostrava
 • 2003 – Licence pro výkon samostatné praxe a odborného zástupce pro obor gynekologie a porodnictví
 • 2005 – specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví
 • od 2009 - privátní gynekologická ambulance v Ostravě
 • 1/2015-12/2016 - privátní gynekologická klinika Dublin, Irsko

MUDr. Kateřina Urbančíková

MUDr. Kateřina Urbančíková
 • narozena 1971
 • 1996 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1996 - 2001 – Nemocnice Ostrava Jih
 • 1999 – atestace I. stupně z oboru radiodiagnostika
 • 2000 – zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
 • 2002 – 2003 - Vítkovická nemocnice Ostrava
 • 2003 – Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor radiodiagnostika
 • 2003 - 2004 – Městská nemocnice Ostrava
 • 2005 - dosud - Poliklinika Místek s.r.o. - Radiodiagnostické oddělení - akreditované mamografické screeningové centrum
 • 2008 - specializovaná způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody

Sestry

Vladimíra Raszková

Marta Bothová
Karin Bomboňová

Pavlína Bartusková


Spolupracující lékaři

MUDr. Dalibor Svrčina - anesteziolog

 • narozen 1954
 • 1981 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1981 – 1986 – anesteziologicko – resuscitační oddělení v Nemocnici Vítkovice
 • 1984 – atestace I. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1990 – atestace II. stupně z oboru anesteziologie a resuscitace
 • 1983 – 1986 – zástupce primáře
 • 1986 – 2001 – primář Městské záchranné služby v Ostravě
 • 1999 – atestace z oboru urgentní medicína
 • 1998 – 2010 – předseda Okresního sdružení České lékařské komory v Ostravě
 • 2001 – 2010 – hlavní lékař a zástupce ředitele Územního střediska záchranné služby Moravskoslezského kraje v Ostravě
 • 2004 – dosud – samostatný privátní lékař
 • 2010 – 2016 – primář Urgentního příjmu Městské nemocnice Ostrava

MUDr. Zuzana Svrčinová – konzultant v oblasti vnitřního lékařství

 • narozena 1967
 • 1993 – promoce na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně
 • 1993 – 1999 – interní oddělení v Nemocnici Vítkovice
 • 1996 – atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 1998 – 1999 – hlavní lékař dialyzační jednotky Vítkovické nemocnice
 • 2000 – 2003 – Městská záchranná služba Ostrava
 • 2003 – Licence pro výkon samostatné praxe a odborného zástupce pro obor vnitřní lékařství
 • 2004 – specializovaná způsobilost v oboru vnitřní lékařství
 • 2003 – 2014 privátní interní a obezitologická ambulance v Ostravě
 • 2009 – 2013 - specializace na obezitologii, neinvazivní liposukce
 • 2014 - dosud - LSPP Městská nemocnice Ostrava

MUDr. Jakub Gorgol – endokrinolog

 • narozen 1973
 • 1997 – promoce na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci
 • 1997 – 2004 – interní oddělení v Nemocnici Vítkovice
 • 2000 – atestace I. stupně v oboru vnitřní lékařství
 • 2003 – atestace z oboru endokrinologie
 • 2003 – Licence pro ultrazvukovou diagnostiku
 • 2004 – dosud – privátní endokrinologická ambulance v Ostravě - léčba chorob žláz s vnitřní sekrecí, specialista na léčbu osteoporosy
 
 
    Czech language  Poland