Usługi

W naszych gabinetach oferujemy kompleksową opiekę ginekologiczno-położniczą nad kobietami w wieku od 15 lat::

 • badania prewencyjne łącznie z badaniem kolposkopem na elektrycznie regulowanym stole z użyciem jednorazowych plastycznych lusterek do badań
 • USG ginekologiczno-położnicze - brzuszne i waginalne
 • antykoncepcja – porady, wypis recept oraz aplikacja wszelkich rodzajów antykoncepcji / zastrzyki, wkładki wewnątrzmaciczne/, możliwość aplikacji antykoncepcji wewnątrzmacicznej w znieczuleniu
 • prowadzenie ciężarnych do porodu – badanie USG na każdej wizycie z fotodokumentacją
 • badanie wód płodowych – amniocenteza (amniopunkcja)
 • testy kardiotokograficzne (KTG) monitorowanie akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy po 36. tygodniu ciąży
 • małe zabiegi ginekologiczne w znieczuleniu całkowitym we własnej salce operacyjnej
 • przeprowadzamy histeroskopię ambulatoryjną
 • duże zabiegi ginekologiczne – wszystkie rodzaje operacji z zakresu ginekologii i położnictwa w Miejskim Szpitalu w Ostrawie (Městské nemocnici Ostrava) – operacje drogą brzuszną, waginalną, laparoskopia
 • możliwość obecności „swojego” ginekologa przy porodzie, również przy porodzie przez cesarskie cięcie
 • współpracujemy z centrami wspomaganego rozrodu przy leczeniu niepłodności
 • współpracujemy z genetykiem
 • współpracujemy z „naszym” lekarzem o specjalizacji chorób wewnętrznych - wewnętrzne badanie przedoperacyjne, badanie ciężarnych przy stanie przedrzucawkowym, łącznie z badaniem ciśnienia krwi w 24 godziny –Holter ciśnieniowy, EKG
 • konsultacje z lekarzem endokrynologiem
 • ocenę próbek - wymazów - z szyjki macicy realizuje dla nas jedno z najlepszych laboratoriów cytologicznych na świecie - Bioptická laboratoř s.r.o. w Pilźnie

Szczepimy przeciwko rakowi szyjki macicy dziewczynki i kobiety w wieku od 9. do 45. roku życia.

Jako pierwsi w Ostrawie przeprowadzamy Thin Prep PAP test (liquid based cytology) – nowoczesne, bardzo skuteczne badanie pozwalające wykryć raka szyjki macicy – więcej na www.gynekolog.cz

Przeprowadzamy badanie ultrasonograficzne (USG) piersi, również u niezarejestrowanych pacjentek.

Przeprowadzamy operacje plastyczne żeńskich narządów płciowych (labioplastyka, rekonstrukcje..)

Przeprowadzamy badania na ukryte krwawienie.

We speak English.

In case of any questions, you can use our e-mail address or telephone number.